• تهران
  • 09191195048
  • info@RagaMeter.comاخبار

1399/7/20
اخبار شرکت

برگزاری کارگاه آشنایی با دستگاه قابل حمل تست کنتورهای مشترکین در نیشابور

برگزاری کارگاه آشنایی با دستگاه قابل حمل تست کنتورهای مشترکین در نیشابور

نمایش جزییات

1398/7/13
اخبار شرکت

نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب تهران

حضور در نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب کشور در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران-98

نمایش جزییات

1398/6/27
اخبار شرکت

دبی سنجی

دبی سنجی و صحت سنجی خطوط آب و روغن نیروگاه دالاهو استان کرمانشاه

نمایش جزییات

1398/6/17
اخبار شرکت

دبی سنجی

دبی سنجی و صحت سنجی خط انتقال آب سد کوچری به قم

نمایش جزییات

1398/6/17
اخبار شرکت

دبی سنجی

دبی سنجی و صحت سنجی خطوط آب ، ضدیخ و روغن نیروگاه هریس آذربایجان شرقی

نمایش جزییات

1398/4/13
اخبار شرکت

کالیبراسیون

کالیبراسیون فلومترهای سطح اب و فاضلاب استان اردبیل

نمایش جزییات

1398/4/13
اخبار شرکت

صحت سنجی

صحت سنجی فلومترهای سطح منطقه 5 آب و فاضلاب استان تهران

نمایش جزییات

1397/12/18
اخبار شرکت

دبی سنجی خطوط انتقال آب شرکت زرنام بوسیله فلومتر های التراسونیک

دبی سنجی

نمایش جزییات

1397/12/18
اخبار شرکت

دبی سنجی و صحت سنجی فلومترهای شرکت کانسار خزر(کارخانه ید اینچه برون)

دبی سنجی

نمایش جزییات

1397/12/18
اخبار شرکت

تعمیر و راه اندازی فلومتر micronics آب و فاضلاب استان همدان (تصفیه خانه شهید بهشتی)

تعمیر و راه اندازی فلومتر micronics آب و فاضلاب استان همدان (تصفیه خانه شهید بهشتی)

نمایش جزییات