• تهران
  • 09191195048
  • info@RagaMeter.comدبی سنجی

با حضور کارشناسان شرکت راگا دبی سنجی و صحت سنجی خطوط آب ، ضدیخ و روغن نیروگاه هریس آذربایجان شرقی انجام گردید.