• تهران
  • 09191195048
  • info@RagaMeter.com


محصولات شرکت

تجهیزات سنجش فشار

سنسور فشار مدل MPS520

سنسور فشار برای اندازه گیری فشار خطوط

جزییات بیشتر

تجهیزات سنجش فشار

سنسور فشار مدل Pressure Transmitter MPS500

جزییات بیشتر

تجهیزات سنجش فشار

دیتالاگر فشار - pressure data logger

دیتالاگر فشار برای قرائت ثبت و ارسال داده های مربوط به فشار مورد استفاده قرار میگیرد.

جزییات بیشتر

تجهیزات سنجش فشار

سنسور فشار مدل p10-trodeks

سنسور فشار مدل p10-trodeks برای اندازه گیری فشار خطوط

جزییات بیشتر